Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.


Lillån är en fin å med öring, harr, gädda och abborre. Lämpligt fiske är mete, flugfiske och spinnare.
Lillån har sin början i storsjön på dalsidan och rinner ut i jädraån vid tallås.