För mer info och frågor som rör fisket, kontakta någon ur styrelsen. Ring eller maila.

Kontakta oss via mail:

  • Johan Strid : stridh93@hotmail.com

  • Stefan Sjödén : master.sjoden@hotmail.com    

Kontakta oss via telefon:

Namn

Telefon

Johan Strid Ordförande

076-1088959

Bosse Nilsen: Kassör

070-3141703

Thomas Högberg: Sekreterare 

073-0433875 

Mikael Lundgren: Ledamot 

073-0837821

Stefan Sjödén: Ledamot 

070-2207413